SZP – ZWZ – AK 1939 – 1944

Ośrodek II „Żelbeton” – „Ogródek” Żeliszew,

Placówki Żeliszew i Kotuń

Obsada personalna

Ośrodek II w Żeliszewie „Żelbeton”, „Ogródek”:

Komendant:

– ppor. Jan Koryciński „Krop” – grudzień 1939 – lipiec 1944

Zastępca Komendanta:

– por. Wacław Domagała „Piątek” – 1940 – lipiec 1944

Referat Wywiadu i Kontrwywiadu:

– st. ogn. (plut.) Jan Myrcha „Grzmot” – grudzień 1939 – listopad 1943

Referat BIP (Biuro Informacji i Propagandy):

– ppor. Ludwik Szajda – 1940 – lipiec 1944

Referat WOSP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania):

– ppor. Ludwik Szajda „Kmicic” – styczeń 1944 – lipiec 1944

Komendantka WSK (Wojskowej Służby Kobiet):

– Weronika Górzyńska-Jędrzejewska „Krystyna” – 1940 – lipiec 1944

Rusznikarz Ośrodka II:

– st. wachm. Kazimierz Zamełko „Koń” – 1940 – lipiec 1944

Placówka Żeliszew:

Komendant:

– ppor. rez. Jan Koryciński „Krop” – grudzień 1939 – lipiec 1944

Komendant Kursu Podoficerskiego Rezerwy (2 turnusy):

– ppor. rez. Jan Koryciński „Krop” – 1942 – 1943

Placówka Kotuń „Ogródek”:

Komendant:

– ppor. Ludwik Szajda „Kmicic” – listopad 1939 – lipiec 1944

Zastępca Komendanta:

– ppor. Stanisław Radomyski „Jur” – listopad 1939 – lipiec 1944

Referat Wywiadu i Kontrwywiadu:

– st. ogn. Jan Myrcha „Grzmot” – 1940 – listopad 1943

– ppor. Edmund Kędzia „Grot” – styczeń 1944 – lipiec 1944

Referat BIP (Biuro Informacji i Propagandy):

– ppor. Ludwik Szajda – 1940 – lipiec 1944

Referat WOSP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania):

– ppor. Ludwik Szajda „Kmicic” – styczeń 1944 – lipiec 1944

Komendantka WSK (Wojskowej Służby Kobiet):

– Weronika Górzyńska-Jędrzejewska „Krystyna” – 1940 – lipiec 1944

Rusznikarz Placówki:

– plut. Ludwik Zwitek „Perz”, „Kora”– listopad 1939 – lipiec 1944

Drużynowa sekcji sanitarnej:

– Jadwiga Jacennik „Dagny”, „Jadźka”

Komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (2 turnusy):

– ppor. Stanisław Radomyski „Jur” – październik 1942 – maj 1944

Zastępca Komendanta Szkoły Podchorążych:

– ppor. Aleksander Kąpicki „Hrabia”

Dowódca 1 plutonu:

– ppor. Aleksander Kąpicki „Hrabia”

Dowódca 2 plutonu samochodowo-czołgowego:

– chor. Tomasz Szostek „Paździor” – 10.11.1939 – lipiec 1944

Dowódca wydzielonej z 1 plutonu grupy dywersyjno-bojowej KEDYW w Kotuniu:

– kpr. pchor. Wiesław Walczewski „Gryf” – wrzesień 1940 – 13 grudnia 1943 r.

– ppor. Aleksander Kąpicki „Hrabia” – grudzień 1943

– kpr. Tadeusz Wąsowski „Grab”, „Lipa” – 01.01.1944 – 31.07.1944 r.

zastępca dowódcy:

– kpr. pchor. Aleksander Szczepaniak „Pogoń”, „Czarny”

 

Skład plutonów Placówki Kotuń w ramach Akcji „Burza”[1]:

– pluton 1 (41 żołnierzy):

dowódca – ppor. Aleksander Kąpicki „Hrabia”

1 drużyna – dowódca – kpr. Tadeusz Wąsowski „Grab”, „Lipa”

2 drużyna – d-ca kpr. pchor. Aleksander Szczepaniak „Pogoń”,„Czarny”

3 drużyna – dowódca – kpr. pchor. Donat Wiatr „Kmicic”

drużyna ckm – dowódca – ppor. Wacław Wiatr „Kostrzewa”

drużyna sanitarna (9 osób) – drużynowa – Jadwiga Jacennik „Dagny”, „Jadźka”

– pluton 2 pancemo-samochodowym (34 żołnierzy) – dowódca:

– chor. Tomasz Szostek „Paździor”.

Placówka Skórzec „Kret”:

Komendant:

– por. rezerwy Wacław Domagała-Polkowski „Piątek” (nauczyciel) – styczeń 1940 – lipiec 1944

Zastępca Komendanta:

– plut. Stanisław Jastrzębski „Vis” – 1940 – lipiec 1944

– sierż. Antoni Filipowicz „Brzoza II” (?)

Referat Wywiadu i Kontrwywiadu:

– Mieczysław Kamecki – 1941 – lipiec 1944

Referat BIP:

– Stanisław Kaczmarek – 1940 – lipiec 1944

Wojskowa Służba Kobiet:

– Zofia Księżopolska – 1940 – lipiec 1944

– Konopkówna (?)

Placówka Wodynie „Woda”:

Komendant:

– plut. Józef Flisowski „Echo” – 1940 – grudzień 1943

– plut. Błażej Szostek „Smukły” – styczeń 1944 – lipiec 1944

Zastępca Komendanta:

– kpr. Jan Kamiński „Mietek” – styczeń 1944 – lipiec 1944

Referat Wywiadu i Kontrwywiadu:

– sierż. Jan Zalewski

Referat Dywersji:

– kpr. Jan Kamiński „Mietek” – 1940 – lipiec 1944

Referat BIP:

– Franciszek Soćko

Referat WSK:

– Maria Targosińska „Ewa”

Referat Służby Sanitarnej:

– ppłk lek. Adolf Jacewski

Referat WSOP:

– Szczepan Piwowarczyk

Rusznikarz Placówki:

– kpr. Nikodem Żaczek „Sokół”

Tej Placówce zostały podporządkowane w 1942 r. Bataliony Chłopskie:

Dowódca 1 plutonu BCh – kpr. Marian Grzebisz „Wicher”

Dowódca 2 plutonu BCh – sierż. Błażej Szostek „Smukły”

Adam Krzeski


[1] Pełny wykaz składów plutonów Placówki Kotuń w: St. Jacennik, A. Szczepaniak, Okupacja i konspiracja w Kotuniu Obwodu AK Siedlce 1939 – 1944, Gdańsk 1994 r.