Informacje o wydawnictwach

1. Książka – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w latach 1982-2007, autorstwa Zbigniewa Todorskiego, wydana w 2008 roku, zawiera niżej wymienione rozdziały:

1/ Zarys dziejów muzealnictwa w Polsce.

2/ Zarys dziejów miejscowości i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

3/ Zbiory muzeum pożarnictwa w Kotuniu.

4/ Działalność Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Książka posiada bibliografię i jest bogato ilustrowana zdjęciami.

2. Książka – 30 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Stała wystawa w latach 1983-2013, autorstwa Zbigniewa Todorskiegi, wydana w 2014 roku, zawiera niżej wymienione rozdziały:

1/ Kształtowanie się środowiska społeczno-kulturowego Kotunia.

2/ Geneza, utworzenie i rozwój Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

3/ Zbiory Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Książka posiada bibliografię i jest bogato ilustrowana zdjęciami.

3. Książka – Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, autorstwa Zbigniewa Todorskiego, wydana w 2018 roku, zawiera niżej wymienione rozdziały:
  1. Polska Organizacja Wojskowa na ziemiach byłej Kongresówki.
  2. Oddział P.O.W. i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918.
  3. Udział Straży Ogniowych w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 roku.
  4. Placówka Związku Peowiaków w Kotuniu
4. Folder (składanka) – 35 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 1982-2017. Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, opracowany przez Zbigniewa Todorskiego, na sześciu stronach posiada 9 kolorowych zdjęć z podpisami, oraz krótkie informacje dotyczące:

– historii,

– zbiorów,

– celów muzeum i ich realizacji

– informacje i mapkę dojazdową.

5. Informator – Wystawa Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918, wydany w kolorze w 1919 roku, zawiera 31 stron, na których zaprezentowano zdjęcia,

dokumenty i przedmioty prezentowane na wystawie oraz informacje o spotkaniu rodzin żołnierzy POW i mieszkańców Kotunia oraz osób zasłużonych dla powstania i rozwoju Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Zakończeniem treści informatora jest informacja o tematyce wykładów o Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1914-1918 w powiatach Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Radzyń Podlaski, wygłoszonych z okazji otwarcia wystawy w dniu 18.11.2018 r.

6. Książka: Sikawki i motopompy w zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, autorstwa Zbigniewa Todorskiego, wydana przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o konstruktorach i fabrykach produkujących sikawki ręczne i motopompy w Polsce od połowy XIX do końca XX w., wzbogaconej o genezę powstania i rozwoju myśli technicznej w zakresie budowy sikawek i motopomp, używanych do gaszenia pożarów.

Precyzyjnie opracowany tekst, zawierający także opisy techniczne sprzętu, ilustrują duże zdjęcia 25 sikawek ręcznych i 23 motopomp. Publikacja jest pięknym, kolorowym wydawnictwem zwieńczającym na 64 stronach, formatu B5, trzydzieści osiem lat pracy badawczej w oparciu o bogatą dokumentację zgromadzoną w muzeum.

7. Pocztówki na odwrotnej stronie posiadają szczegółowe informacje o przedstawionych na nich eksponatach.

 

8. Magnesy

 

9. Karta – WANDER, znaczek turystyczny