Muzeum za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Informujemy, że osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunowie będą mogły zwiedzać muzeum za symboliczną złotówkę.

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunów do wizyty w muzeum za symboliczną złotówkę w ramach programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”.

Aby skorzystać z programu należy posiadać wypełniony druk oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego (do pobrania) oraz ważną legitymację osoby niepełnoprawnej wydaną przez właściwy powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Program będzie realizowany w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy:
muzeum czynne od wtorku do soboty,
w sobotę wstęp do muzeum jest bezpłatny.