Z wielką przyjemnością informujemy, że program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 27 grudnia 2022 r. został przedłużony na cały 2023 r.

Do 31 grudnia 2023 r. uczniowie mazowieckich szkół będą mogli odwiedzać Muzeum Regionalne w Siedlcach za symboliczną złotówkę w ramach udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.
Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Wiejska 9, 08-130 Kotuń i/lub elektronicznej na adres e-mail: muzeumpozarnictwawkotuniu@gmail.com, na formularzu udostępnionym poniżej.
Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.