Wystawy

Wystawa techniki poż. XIX-XX w.

Muzealia techniczne stałej wystawy Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu ukazują rozwój wyposażenia straży pożarnych używanego do gaszenia pożarów od połowy XIX do końca XX wieku.Najstarszym eksponatem jest sikawka ręczna przenośna z 1 połowy XIX w…
Więcej informacji

Podręczny sprzęt gaśniczy

W kolekcji prezentowane są gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe i halonowe produkowane w XX w. Kolekcja umożliwia zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w ich budowie i sposobie działania. Najstarsza gaśnica proszkowa z początku…
Więcej informacji

Zabytkowe pojazdy pożarnicze

W kolekcji pojazdów zabytkowych można obejrzeć dwa wozy rekwizytowe konne i trzy zabytkowe samochody. Wóz strażacki rekwizytowy do przewozu sikawki ręcznej z 1 połowy XX w. Dar OSP Rudnik Mały, gm. Wodynie, pow. Siedlce…
Więcej informacji

Kultura polskiego pożarnictwa

Plakat ocalić od zapomnienia
Kulturę polskiego pożarnictwa prezentuje zbiór muzealiów artystyczno-historycznych. Najciekawsze są kolekcje sztandarów i proporców oraz dyplomy z początku XX w. i trzy tableau Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim…
Więcej informacji