Jan Danielak

Jan Danielak urodził się 13.04.1891 r. w miejscowości Sewerynówka pow. Sokołów Podlaski. Szkołę powszechną ukończył w Sewerynówce a następnie Gimnazjum w Siedlcach. W 1921 r. ukończył wydział farmacji na Uniwersytecie Warszawskim otrzymując tytuł magistra.

W czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r. został ochotnikiem Legii Akademickiej w Warszawie.

Był farmaceutą w aptekach Włocławka i Warszawy. Następnie dzierżawił aptekę w Sosnowicy, pow. włodawskiego, a następnie w Mokobodach, którą kupił i przeniósł pod koniec 1928 r. do Kotuniu, wiążąc z nim swoje i całej rodziny życie.

W latach 1930 – 1939 działał społecznie prezesując Ochotniczej Straży Pożarnej, Lidze Morskiej i Kolonialnej oraz Komitetowi Budowy Szkoły ( Domu Ludowego) obecnie części budynku Urzędu Gminy.

Dnia 10.11.1939 r. był jednym z uczestników zebrania założycielskiego ZWZ-AK w Kotuniu, a następnie został się jej żołnierzem, którego zadaniem było zaopatrywanie placówek ZWZ-AK w środki sanitarne.

W latach 1939 – 1943 do momentu aresztowania pomagał zdobywać mieszkania i środki finansowe wysiedlonym z Poznania i Zamojszczyzny.

5.12.1943 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku skąd został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zamordowany w dniu 11.04.1944 r.

Za swoją działalność w roku 1937 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Uchwałą Nr XXVI/213/10 Rady Gminy Kotuń z dnia 30.06.2010 r. na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód Koło Gminne w Kotuniu został nazwany plac w Kotuniu imieniem Bronisława i Jana Danielaków.

 

Adam Krzeski