Por. Eugeniusz Kurkus (ur. 28.05.1925 r. w Kotuniu, zm. 21.11.2017 r.). 1 lipca 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK w Kotuniu pod pseudonimem „Tur”, zaprzysiężony przez por. Tomasza Szostka „Paździor”. Otrzymał przydział do Grupy Dywersyjno-Bojowej KEDYW pod dowództwem Wiesława Walczewskiego „Gryf” w 1 plutonie Placówki Kotuń podlegającej Komendzie Ośrodka II „Żelbeton”, „Ogródek” w Żeliszewie Obwód Siedlce „Sowa”, „Jesion”. Pełniąc funkcję mechanika w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, pod pozorem ćwiczeń strażackich odbywał wojskowe ćwiczenia taktyczne. Brał udział w obstawie zrzutów broni i sprzętu wojskowego koło wsi Ozorów. Dnia 8 marca 1944 r. został aresztowany wraz ze Stanisławem Charlińskim i Janem Myrchą, który przenosił uszkodzony karabin do naprawy do rusznikarza. Po przewiezieniu do „Schutzpolizei” w Broszkowie był brutalnie przesłuchiwany przez żandarmów. Dzięki zaangażowaniu Tomasza Szostka „Paździora”, interwencji Komendanta Policji Edmunda Kędzi „Grota” oraz zgromadzeniu środków pieniężnych przez matkę Aleksandrę na wykup syna został zwolniony z aresztu. 24 lipca 1944 r. brał udział w koncentracji oddziału w ramach Akcji „Burza” w 3 drużynie strzeleckiej pod bezpośrednim dowództwem kpr. pchor. Donata Wiatra „Kmicica” w 1 plutonie Placówki Kotuń.

Po wojnie 1 stycznia 1945 r. rozpoczął pracę w Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Kotuniu, przekształconej w Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, przechodząc różne szczeble od sprzedawcy do prezesa tej spółdzielni w latach 1959 – 1970. Następnie pracował w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Siedlcach do 1975 r. oraz w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCh” do 31 grudnia 1981 r., tj. do przejścia na emeryturę.

Oddany dla lokalnej społeczności pracował społecznie w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Siedlcach oraz był czynnym strażakiem w OSP w Kotuniu. Był współinicjatorem budowy i utrzymania miejsc pamięci narodowej takich, jak Pomnik Partyzanta, groby poległych żołnierzy września 1939 r. i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej z Placówki AK Kotuń.

Eugeniusz Kurkus był współzałożycielem Koła Gminnego ŚZŻAK w Kotuniu, pełniąc od 1989 r. funkcje w Zarządzie, a następnie funkcję prezesa do 2017 r.

Dnia 12 marca 2003 r. został awansowany na stopnia porucznika.


Zdjęcia ze zbioru rodziny E. Kurkusa oraz A. Krzeskiego.