Cmentarz wojenny w Bojmiu

Zachęcamy turystów jadących drogą krajową nr 2 Warszawa – Siedlce do zatrzymania się przed miejscowością Bojmie. Po lewej stronie drogi na niewielkim wzgórzu (kopcu) zwanym przez miejscowych Górką św. Antoniego usytuowany jest cmentarz wojenny z 1915r.

Na tym cmentarzy pochowani są wspólnie zabici żołnierze rosyjscy i niemieccy, którzy w tej okolicy stoczyli potyczkę w celu spowolnienia w sierpniu 1915 r. natarcia armii niemieckiej na wschód i umożliwienia wycofania się głównych sił rosyjskich.

Na wzgórzu znajduje się murowana kapliczka. Na dojściu do kapliczki po obu stronach są umiejscowione głazy polne. Na niektórych dużych głazach zachowały się napisy, z których wiemy, że pochowanych zostało tu 16 Rosjan i około 6 żołnierzy niemieckich.

Na jednym z nich zachował się wygrawerowany napis: KRIEGERFRIEDHOF (cmentarz wojenny),

na drugim: 16 RUSSEN. (16 Rosjan) i prawosławny krzyż dwuramienny,

na trzecim: Boimjo (Bojmie),

zaś na czwartym nazwiska Niemców: R.I.F. 228 (Reserve Inffanterie Regiment – Rezerwowy Pułk Piechoty nr 228) Musk:

Aug. Klomo

Fritz Aumann – 6 Kp. (6 kompania)

Fritz Lienig

Fritz Bock – 8 Kp. (8 kompania)

Adolf Mademann

Erich Knopf

łaciński krzyż i data: 11.8.15 (data śmierci poległych żołnierzy)

Według mieszkańców w czasie II wojny światowej cmentarz odnowili i zadbali o niego żołnierze Werhmachtu. Po wojnie drewniane krzyże przy mogiłach zgniły i po mogiłach i krzyżach obecnie nie ma śladu. Po ogrodzeniu cmentarza pozostały tylko słupki i fragmenty łańcuchów.

Cmentarz ten jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się na turystycznym Szlaku Niepodległości (http://www.szlakniepodleglosci.pl/szlakniepodleglosci_00037.htm).

Pobierając na miejscu z tabliczki KOD QR do telefonu możemy więcej dowiedzieć się o działaniach wojennych w 1915 r. na tym terenie.

Adam Krzeski, Piotr Świerzbiołek