Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby starsze do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. W salach wystawowych prezentujemy wyposażenie do zwalczania pożarów od połowy XIX do końca XX wieku, oraz ciekawe zdjęcia, plakaty i inne muzealia ukazujące strażaków w dawnych latach i ich wszechstronną działalność w środowisku.

Szczególnie cenna dla młodzieży może być lekcja muzealna: „Budowa, działanie i zastosowanie sikawek ręcznych i motopomp pożarniczych” z wykorzystaniem autentycznych materiałów poglądowych z epoki z możliwością bezpośredniego kontaktu z eksponatami.

Zapraszamy do współpracy szkoły, klasy i nauczycieli zainteresowanych ukazaniem młodzieży bezinteresownej pracy strażaków.

Zapraszamy wycieczki szkolne, grupy rodzinne i turystów indywidualnych. Mile widziani są seniorzy. Warto wrócić do wspomnień z dawnych lat.

Foto: Z. Todorski