Wystawa techniki pożarniczej XIX-XX w.

Muzealia techniczne stałej wystawy Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu ukazują rozwój wyposażenia straży pożarnych używanego do gaszenia pożarów od połowy XIX do końca XX wieku.

Najstarszym eksponatem jest sikawka ręczna przenośna z 1 połowy XIX w. z Sokołowa Podlaskiego. Służyła do zabezpieczenia miasta jeszcze przed powstaniem straży ogniowej. Posiada oryginalną drewnianą podstawę i fabryczne malowanie. Jest też sikawka ręczna na podwoziu jednoosiowym, wyprodukowana we Lwowie w 1891 r. Ogółem zobaczyć można 21 sikawek ręcznych wyprodukowanych w fabrykach polskich Mazowsza i Małopolski Wschodniej do 1939 roku. Wystawę sikawek uzupełnia beczkowóz konny z beczką żelazną o pojemności 300 litrów z 1 polowy XX w.

W kolekcji wystawy stałej jest 21 różnych motopomp, podarowanych do muzeum przez Ochotnicze Straże Pożarne byłego województwa siedleckiego, produkowane od lat 30. XX w. w fabrykach Bielska i Warszawy, a także w Londynie, Sztokholmie, byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i Austrii. W kolekcji są 4 przekroje motopomp, produkowanych po drugiej wojnie światowej w Bielsku, które służyły jako pomoce naukowe w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Mińsku Mazowieckim.

W zbiorze są bogate kolekcje sprzętu alarmowego i łączności, pochodni naftowych, hełmów, pasów, toporków, aparatów oddechowych, bosaków, węży tłocznych i ssawnych, prądownic wodnych i pianowych, rozdzielaczy, łączników do węży, smoków i innego drobnego sprzętu.

Ciekawymi eksponatami są niemiecki agregat do oddymiania pomieszczeń z 1974 roku oraz tarcza azbestowa do ochrony prądownika przed promieniowaniem ognia i syrena wirnikowa napędzana wysokoprężnym silnikiem spalinowym, używana w Sokołowie Podlaskim przed zastosowaniem silników elektrycznych do syren alarmowych.

Wystawę stałą techniki pożarniczej uzupełniają ryciny, zdjęcia i plakaty ukazujące strażaków podczas zbiórek, ćwiczeń i akcji gaśniczych w czasach z epoki. Duże wrażenie robią zdjęcia z pożaru Rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach z 1971 roku

Tekst opracowano 10.09.2018 r.