Podręczny sprzęt gaśniczy

W kolekcji prezentowane są gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe i halonowe produkowane w XX w. Kolekcja umożliwia zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w ich budowie i sposobie działania.

Najstarsza gaśnica proszkowa z początku XX w. „Pilot-Patria” ma kształt odwróconego stożka. Proszek z takiej gaśnicy, po zdjęciu przykrywki, rozsypywany był zamachem ręki. Gaśnica posiada ozdobną tabliczkę firmową z rysunkami samochodu, statku i pociągu, informującymi o jej zastosowaniu.

Ciekawostką kolekcji jest gaśnica śniegowa na dwutlenek węgla. Do jej wykonania wykorzystano butlę tlenową, składającą się z trzech kul z niemieckiego samolotu Heinkel He-111. Gaśnica jest nietypową konstrukcją wykonaną w Zakładzie Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” w Budziskach k. Łochowa.

W ekspozycji są przekroje gaśnic proszkowej i pianowej, umożliwiające zapoznanie się z ich budową wewnętrzną.

Atrakcją są sikawki podręczne tzw. szpryce: drewniana z XIX w. i metalowa z 1901 r., używane do gaszenia pożarów w zarodku.

Kolekcję sikawek uzupełniają hydronetki, wiadra przeciwpożarowe, koce gaśnicze i agregat pianowy AP-25.