Obchody 100. rocznicy

odzyskania niepodległości przez Polskę

w listopadzie 1918 roku

            Na 18 listopada 2018 r. zaplanowano spotkanie mieszkańców Kotunia i zaproszonych gości dla upamiętnienia i popularyzacji wkładu żołnierzy oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej Ochotniczej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku.

Spotkanie przygotowywane jest przez Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, wspierane przez członków Towarzystwa Historycznego w Kotuniu, i Ochotniczą Straż Pożarną w Kotuniu, kontynuującą i popularyzującą historię swoich przodków i dzieje polskiego pożarnictwa.

Program obchodów i planowane zadania do ich realizacji:

  1. Organizacja wystawy: „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918”.
  2. Publikacja drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki autorstwa Zbigniewa Todorskiego pt. Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918.
  3. Wykonanie pamiątkowego medalu na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, z treścią upamiętniającą osoby i działania w Kotuniu w 1918 roku.
  4. Otwarcie wystawy oraz promocja książki i medalu, poprzedzona prelekcją na temat wydarzeń w kraju i w Kotuniu w listopadzie 1918 roku, z uwzględnieniem udziału Ochotniczych Straży Ogniowych w Kotuniu, Mińsku Mazowieckim, Radzyniu Podlaskim i na terenie powiatu siedleckiego w działalności na rzecz niepodległości Polski
    i rozbrojeniu Niemców.

W dniu 25 sierpnia 2018 roku odbyło się w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu spotkanie organizatorów, podczas którego omówiono wykonanie już podjętych czynności i dalsze zadania do realizacji zaplanowanej uroczystości.