„Weekend seniora z kulturą”

            Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 08-130 Kotuń, ul. Wiejska 9, przystępuje do akcji  „Weekend seniora z kulturą”.

            Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu będzie dostępne dla seniorów w dniu 2 i 3.10.2021 r. zwiedzanie bezpłatne w godzinach 10.00 – 16.00.

Muzeum prezentuje zbiory, obrazujące dzieje polskiego pożarnictwa, pozyskiwane od 1982 r. Obecnie muzeum posiada 485 muzealiów technicznych i 805 muzealiów artystyczno-historycznych. Zbiory wyeksponowano na czterech wystawach stałych:

  1. Rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku.
  2. Podręczny sprzęt gaśniczy.
  3. Zabytkowe pojazdy pożarnicze.
  4. Kultura polskiego pożarnictwa.

Na wystawie stałej wyeksponowano 26 sikawek ręcznych, w tym 2 sikawki przewoźne i 2 sikawki podręczne – szpryce, oraz 23 motopompy różnych producentów, w tym 18 polskich i 5 zagranicznych. Są to darowizny ochotniczych i zawodowych straży pożarnych byłego województwa siedleckiego. Sikawki ręczne przenośne zgromadzone w Kotuniu są największym zbiorem w Polsce. Zostały wyprodukowane przed 1939 rokiem w fabrykach polskich na Mazowszu i w Małopolsce Wschodniej. W zbiorze pojazdów są 2 wozy konne z 1 połowy XX w, 1 beczkowóz konny i 3 samochody z lat 50. XX w. W kolekcji jest także sprzęt gaśniczy, alarmowy i oświetleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i umundurowanie, podręczny sprzęt gaśniczy, sztandary i proporce, odznaczenia, medale, pieczęcie, tableau, fotografie, zabytkowe plakaty, rzeźby i inne przedmioty obrazujące historię techniki pożarniczej i kultury polskiego pożarnictwa od XIX do końca XX wieku.

Zwiedzających muzeum szczególnie interesują historyczne plakaty, ryciny i zdjęcia, ukazujące strażaków i sprzęt oraz różne wydarzenia z działalności straży w epoce, z której pochodzą prezentowane sikawki i dawne motopompy. Dla dzieci, a czasem i dla dorosłych, atrakcją jest uruchamiany sprzęt alarmowy, własnoręczna obsługa sikawek i zakładane na głowy hełmy strażackie, Ważne dla osób zwiedzających jest fotografowanie się z rekwizytami muzealnymi. Szczególnie dziadkowie przychodzący do muzeum z wnuczkami i rodzice z dziećmi chętnie je fotografują, aby mieć pamiątkowe zdjęcia. Ludzie wykazują zaskoczenie i radość, że mogą wszystkiego dotknąć i potrzymać w rękach. Duże zainteresowanie i ciekawość wzbudzają historyczne sztandary i secesyjne dyplomy oraz tableau.

W muzeum można nabyć książki i inne pamiątki oraz uzyskać ciekawy stempel pamiątkowy na kartach pocztowych z zabytkowymi muzealiami.

Zbigniew Todorski