„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Kotuniu w latach 1965-1985”

    W kwietniu 2021 r. opracowano i wyeksponowano na dwóch ramach wystawienniczych wystawę czasową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Kotuniu w latach 1965-1985”. Na zaprezentowanych zdjęciach pokazano różnorodność zajęć młodzieży strażackiej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu w ciągu dwudziestu lat. Od tamtego czasu minęło już pół wieku. Zachowane zdjęcia ukazują młodzież i klimat tamtych lat. Członkowie MDP brali także udział w organizacji Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Wnieśli wkład w pozyskiwanie i konserwację muzealiów. Zorganizowali w 1982 roku, jeszcze przed otwarciem stałej wystawy pożarniczej, pierwszą wystawę czasową, prezentującą rzeźby Witolda Lorentowicza – rzeźbiarza amatora z Polaków, gm. Kotuń.

    Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Kotuniu działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Zmieniają się tylko ludzie. Wielu wychowanków MDP działało i nadal działa w Zarządzie i Jednostce Operacyjno-Technicznej OSP w Kotuniu. Kilku uzyskało kwalifikacje strażaków zawodowych i pracują w PSP w Siedlcach i Warszawie.

    Warto poznać działalność drużyny w dawnych latach. Wystawa jest cenną lekcją poglądową, zwłaszcza dla młodzieży.

Tekst. Zbigniew Todorski
Foto: Zbigniew Todorski