Książka: Sikawki i motopompy w zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, autorstwa Zbigniewa Todorskiego, wydana przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o konstruktorach i fabrykach produkujących sikawki ręczne i motopompy w Polsce od połowy XIX do końca XX w., wzbogaconej o genezę powstania i rozwoju myśli technicznej w zakresie budowy sikawek i motopomp, używanych do gaszenia pożarów.

Precyzyjnie opracowany tekst, zawierający także opisy techniczne sprzętu, ilustrują duże zdjęcia 25 sikawek ręcznych i 23 motopomp. Publikacja jest pięknym, kolorowym wydawnictwem zwieńczającym na 64 stronach, formatu B5, trzydzieści osiem lat pracy badawczej w oparciu o bogatą dokumentację zgromadzoną w muzeum.

Książkę można nabyć w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu w cenie 33 zł.

Zbigniew Todorski