Roman Danielak „Eljer”[1]

Ppłk. dr nauk farm. Roman Danielak – syn Jana i Bronisławy Danielak, ur. 21.04. 1923 r. w Sosnowicy pow. Włodawa, zm. 01.09.2018 r. w Warszawie (pochowany na Powązkach).

W 1928 r. rodzina Danielaków przenosi się do Kotunia, gdzie ojciec Romana – Jan otworzył aptekę. Roman naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Kotuniu a następnie w Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Siedlcach, gdzie ukończył 3 klasy gimnazjum. Dalszą naukę w czasie okupacji hitlerowskiej kontynuował w Warszawie w Liceum Chemicznym i na tajnych kompletach.

W 1933 r. wstąpił do powstającej w Kotuniu drużyny harcerskiej. Uczestniczył w kilku obozach harcerskich i w Międzynarodowym Zlocie Harcerskim w Spale w 1935 r.

Sprawy harcerskie łączą się z walką z okupantem niemieckim, gdyż na bazie kotuńskiej drużyny powstała organizacja Korpus Obrońców Polski (scalona z ZWZ-AK) zorganizowana przez drużynowego Wiesława Walczewskiego, która potem stała się oddziałem dywersyjnym AK w Kotuniu. Pod koniec wojny został elewem Tajnej Szkoły Podchorążych w Kotuniu prowadzonej przez ppor. St. Radomyskiego. Czynnie uczestniczył w AK biorą udział w akcjach sabotażowych aż do Akcji „Burza” 24.07.1944 r.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej w grudniu 1944 r. wznowił działalność drużyny harcerskiej w Kotuniu, która organizowała własne obozy harcerskie w Kisielanach i Poroninie oraz brała udział w licznych obozach organizowanych przez Hufiec Siedlecki. 16.09.1946 r. otrzymał stopień podharcmistrza, a drużynę prowadził do końca 1949 r.

Maturę zdał jako ekstern w liceum w Lublinie w 1945 r. Tego też roku rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom magistra farmacji otrzymał 11.02.1950 r. (w  międzyczasie  w  wolnych chwilach pomagał w upaństwowionej aptece matki w Kotuniu). W 1951 r. został powołany do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie pracował na różnych  stanowiskach  w  wojskowych  szpitalach  w  Radomiu i Otwocku do 1958 r. Na własną prośbę przeniósł się do Instytutu Leków, w którym pracował do emerytury w 1983 r. Tytuł doktora  farmacji  zdobył w 1969 r. Przebywał na stypendium w Szwajcarii oraz był oddelegowany do Nigerii w celu zorganizowania Centralnego Laboratorium Kontroli Leków w Lagos.

Od momentu powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej czynnie włączył się w jego działalność. Przez trzy kadencje pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Siedleckiego Koła ŚZŻAK, był członkiem władz ŚZŻAK Okręgu Warszawa-Wschód.

Nigdy nie zapomniał o swoim Kotuniu. W ramach swoich możliwości uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy Kotuń.

Przyznane odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Medal Wojska, czterokrotnie,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Odznaka Akcji „Burza”.

Adam Krzeski


[1]Zdjęcie Romana Danielaka z lat szkolnych, ze zbioru rodziny Danielaków.