„Pozyskiwanie muzealiów i rozbudowa powierzchni wystawowej Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu w latach 1982 – 1992”

Oglądając wystawę można zapoznać się z wkładem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu i jej członków w powstanie i rozwój Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Wprowadzeniem do prezentowanych fotografii z lat 1982-1983 jest pismo z dnia 3.09.1982 r. do Muzeum Okręgowego w Siedlcach informujące o rozpoczęciu organizacji muzeum w Kotuniu siłami własnymi OSP (przygotowanie pomieszczeń oraz pozyskiwanie i konserwacja eksponatów) oraz zawierające prośbę o poparcie inicjatywy i udzielenie wszechstronnej pomocy i objęcie opieką. Na dokumencie jest podpis dyrektora i odcisk pieczątki muzeum siedleckiego.

Z pisma dowiemy się o randze organizowanego muzeum dla dokumentowania dziejów techniki i działalności straży pożarnych. Na zdjęciach zobaczymy wkład strażaków z Kotunia w rozbudowę obiektu, w wyniku której wzrosła powierzchnia wystawowa z 84,70 m2 do 254,85 m2 oraz przejmowanie podarowanych eksponatów dla muzeum przez Ochotnicze Straże Pożarne województwa siedleckiego. Pokazane są też zdjęcia z otwarcia stałej wystawy w dniu 25.11.1983 r. Ciekawostką jest karta pocztowa z okolicznościowym datownikiem Urzędu Pocztowego w Kotuniu z 26.08.1992 r., upamiętniająca 10-lecie podjęcia uchwały przez Zarząd OSP w Kotuniu o organizacji muzeum jako placówki kultury, dokumentującej dzieje kultury polskiego pożarnictwa.

Zapraszamy do porównania pierwszych 10 lat z dziejów muzeum ze stanem dzisiejszym bogactwa zbiorów i wizerunkiem sal wystawowych. Muzeum czynne od wtorku do soboty w godzinach 1000 do 1600.

Zbigniew Todorski