Wycieczka do muzeum pożarnictwa z turystyką do ciekawych miejsc w okolicy Kotunia.
W celu uatrakcyjnienia przyjazdu do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, rozpoczynamy prezentację ciekawych zabytków i innych obiektów oraz pomników przyrody w Kotuniu i okolicy. Naszą intencją jest, aby przyjazd w celu zwiedzenia muzeum mógł być poszerzony o poznanie innych ciekawych miejsc w pobliżu.
Takim historycznym zabytkiem, a jednocześnie upamiętnieniem właścicielki majątku Broszków, obecnie gmina Kotuń, z jednoczesnym oddaniem czci Matce Bożej, jest figura z XIX wieku na cmentarzu przykościelnym w Kotuniu. Figurę postawił w 1889 r. w parku przy pałacu w Broszkowie Jan Bisping na pamiątkę Teressy z Bispingów Buynowej. Po zmianie właściciela majątku i przyłączeniu w 1925 r. wsi Broszków do parafii w Kotuniu, figura została przeniesiona na plac parafialny.
Zbigniew Todorski