Osiągnięcia Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł znaczną poprawę wizerunku i funkcjonalności budynku wystawowego pojazdów zabytkowych. Przeprowadzono remont ścian z wyrównaniem i malowaniem elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej budynku. Wykonano instalację elektryczną, umożliwiającą oświetlenie eksponatów w ciemniejsze dni jesieni i w porze wieczorowej. Przed budynkiem wykonano podłoże i ułożono kostkę brukową. Osiągnięto dzięki temu dobre dojście do budynku, ponieważ zlikwidowane zostały nierówności podłoża gruntowego i zarastanie trawą. Wykonano też nowy stopień z kostki brukowej przed wejściem do muzeum, likwidując istniejącą wcześniej śliską  powierzchnię z płytek ceramicznych.

Wykonane prace były możliwe dzięki pozyskanym przez Muzeum Regionalne w Siedlcach środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wsparciu finansowemu Wójta gminy w Kotuniu i pracy społecznej strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu.

W 2020 r. poprawiono znacznie wizerunek wystaw stałych muzeum, prezentujących historie techniki i kultury polskiego pożarnictwa. Wykonano nowe elementy wystawiennicze na zabytkowe hełmy, toporki i pasy strażackie. Zakupiono nowe manekiny na mundury strażackie. Dzięki temu uzyskano ich lepszą prezentacje. Wystawę wzbogacono o pozyskane zdjęcia i plakaty, które pokazują wygląd straży i ich działalność w epoce prezentowanych muzealiów technicznych: sikawek i motopomp z 1 połowy XX w.

W celu zwiększenia atrakcyjności muzeum dla dzieci i młodzieży, zakupiono zestaw przedmiotów do gry terenowej – sprawianie podręcznego sprzętu gaśniczego z podaniem wody do tarczy. Sprzęt ten pozwoli na organizowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji muzealnych z praktycznym użyciem hydronetki wodnej.

Zbigniew Todorski

Fot. Z. Todorski , P. Świerzbiołek