Tradycyjnie we wrześniu Muzeum Regionalne w Siedlcach wraz z oddziałami w Kotuniu i Dąbrowie włącza się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku hasłem projektu jest „Moja droga”. Jest ono wieloznaczne. Odnosi się nie tylko do trasy jaką przybywamy w czasie i przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wybranki, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmują taką interpretację hasła Organizatorzy będą promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili swoje ogromne oddanie Ojczyźnie. Wykorzystując motywy drogi Organizatorzy będą zapraszać do podróży po polskiej kulturze i historii, zachęcać do znalezienie własnej ścieżki w poznaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych.

„Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w listopadzie 1918r. Udział żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej i strażaków Straży Ogniowej Ochotniczej w Kotuniu” – fotograficzny zapis zaangażowania strażaków i żołnierzy z Kotunia i okolic w walki o niepodległość oraz późniejszych działań Związku Peowiaków w regionie. Zgromadzone na wystawie zdjęcia mają przybliżyć klimat tamtych lat oraz przypomnieć zwykłych ludzi, którzy nie bali się sięgnąć po wolność. Link dostępny poniżej.

100-lecie Niepodległośći